Bijtincidenten

In Nederland leven maar liefst 1,9 miljoen honden. Twintig procent van de huishoudens heeft één of meerdere honden. Al deze honden worden uitgelaten in parken, bossen en in wijken en leven binnen met het gezin (wel of niet met kinderen) in huis. Vaak gaat dit goed en beschouwt men de hond als een extra gezinslid. Soms gaat het echter mis en wordt er een gezinslid of derden gebeten. Jaarlijks worden er ongeveer 150.000 meldingen gedaan van een bijtincident. In werkelijkheid zal dit aantal nog vele malen hoger liggen, aangezien de incidenten binnenshuis veelal niet gemeld worden.

Kinderen worden in verhouding vaker gebeten dan volwassenen. Uit publieksonderzoek van TNS NIPO blijkt dat kinderen veelal in het gezicht worden gebeten en zo'n bijtincident kan leiden tot blijvende verminking en psychische schade. In de afgelopen 25 jaar zijn er 29 personen overleden door een bijtincident. Maar liefst 20% van de overleden slachtoffers was jonger dan 5 jaar. Dit is een schrikbarend hoog percentage als je weet dat deze leeftijdsgroep slechts 6,5% van de bevolking uitmaakt. De jonge dodelijke slachtoffers overlijden vaak aan de directe gevolgen van de verwondingen terwijl volwassenen veelal in een later stadium overlijden, waarschijnlijk als gevolg van infecties.

64% van de slachtoffers die het bijtincident niet overleefden werd gebeten door de eigen hond en in 89% van deze gevallen gebeurde dit in of rondom het eigen huis. Wanneer het een bijtincident met een kind betrof was er bij de helft van de bijtincidenten geen volwassene aanwezig. Jonge kinderen worden veelal gebeten door honden die zij kennen en de meeste bijtincidenten spelen zich af in het eigen huis of in de directe omgeving.
Maar liefst 57% van de slachtoffers van een bijtincident gaven aan dat zij zich met de hond bemoeid hadden direct voordat deze beet.