Blaffende honden bijten niet?!

Welkom op gebetenhond.nl!

Het doel van deze website is om slachtoffers of ouders van slachtoffers van een bijtincident onze enquête te laten invullen. Aan de hand van deze enquête wordt er onderzocht wat de meest voorkomende oorzaken zijn om aan de hand daarvan een preventieplan te kunnen opstellen. Dit onderzoek staat of valt met het aantal enquêtes dus.......

Bent u zelf gebeten of kent u iemand die ooit gebeten is, dan vragen wij u de enquête in te vullen.


De gebetenhond.nl is een initiatief van Connie Berendsen en Ismay Boshuizen.
Dit onderzoek is ontstaan door een afstudeeropdracht van de studie van Ismay. Mede dankzij Connie Berendsen is het ook daadwerkelijk gelukt om het onderzoek op te zetten. 

Met dit onderzoek willen wij proberen om de maatschappij meer inzicht te geven in de meest voorkomende oorzaken van de bijtincidenten welke in Nederland plaatsvinden. Hopelijk kunnen wij op deze manier een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal bijtincidenten in Nederland.