Preventie

Zoals in de hiervoor vertelde pagina's heeft u kunnen lezen dat er per jaar erg veel bijtincidenten plaatsvinden. Voor een heel groot percentage (maar liefst 20%) betreft dit jonge kinderen. Het is noodzakelijk om de hondenbeten te voorkomen en deze verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de ouders / verzorgers van het kind en natuurlijk de honden eigenaars.
 
Preventieplan
Op deze website is een enquête te vinden die ingevuld kan worden door mensen die (wel) eens of vaker door een hond gebeten zijn. Aan het eind van de enquête periode verzamelen wij alle gegevens en deze worden verwerkt. Aan de hand van de verkregen gegevens uit deze enquêtes zal er dan een preventieplan geschreven worden met de meest voorkomende oorzaken voor een bijtincident en welke conclusie hieruit getrokken kan worden. Het is dus zeer van belang dat er voldoende enquêtes ingevuld worden zodat er een preventieplan geschreven kan worden waaruit een gerichte aanpak kan ontstaan.
Dit preventieplan zal uiteindelijk ook aan de minister van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gerda Verburg aangeboden worden om zo wederom meer aandacht te vestigen op dit steeds groter wordende probleem.